Hafan

EGLWYS MINNY STREET
Y WAUN DDYFAL

Côr Merched Canna a ffrindiau

Nos Sul - Ebrill 2ail 8yh

Tocynnau - £8
oddi wrth Rhun - 07710 172206

Elw'r noson er budd Tŷ Hafan
ac Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018


2016m08 Canna Gwerin
Cyntaf Eisteddfod Y Fenni 2016 Côr Gwerin

Gŵyl Cerdd Dant 2015Cyntaf Côr Alaw Werin yng Ngŵyl Cerdd Dant Porthcawl 2015

Dathlu 21Dathlu 21 mlynedd o ganu Medi 2015

CD Newydd Côr Canna - Anrheg Nadolig Perffaith

CD Canna 2013c

Cyngerdd Nadolig 2013

Cyngerdd Nadolig 2013  yn Ararat gyda Ysgol Pencae ac Ysgol y Wern a Shân Cothi

2103 YCymro

Côr Canna