Eisteddfodau

Eisteddfodau

Eisteddfod Genedlaethol Blaenau Gwent 2010: Ennill Cystadleuaeth Côr Merched dros 20 mewn nifer a Côr Alaw Werin 21-40 mewn nifer

Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2008 Côr Merched dros 20 mewn nifer: 1af Côr Merched Canna Côr Cerdd Dant: 1af Côr Merched Canna

Eisteddfod Pontrhydfendigaid 2008 – 1af Côr Merched

Gŵyl Fawr Aberteifi 2008 – 1af Côr Merched ac ennill Côr y Corau

Gŵyl Gelfyddydau Cheltenham 2007 – ennill 3 chategori a’r Cwpan Aur

Eisteddfod Genedlaethol Abertawe 2006 – 1af Côr Merched

Gwyl Fawr Aberteifi 2004 Côr merched dros 16: 1 Merched Canna, Caerdydd; Côr y Corau: Merched Canna (arweinydd Delyth Medi).

Eisteddfod Genedlaethol Casnewydd 2004 – 1af Cor Merched

 

Côr Canna

 

Dathlu yn Eisteddfod 2004
Dathlu yn Eisteddfod Casnewydd 2004

Eisteddfod 2006
Ennill yn Eisteddfod Abertawe 2006  Delyth Medi 2006

 

Eisteddfod
Yr Eisteddfod gyntaf - 1994

O'r Cychwyn

1994 Eisteddfod Genedlaethol Nedd a’r Cyffiniau – 3ydd Cor Merched

1995 Eisteddfod Genedlaethol Bro Colwyn – 1af Cor Merched

Gwyl Gerdd Dant Bro Ogwr – 3ydd Cor Cerdd Dant

Cyngherddau – Cymdeithas Gymraeg Caerloyw, Cyngerdd Can y Nadolig yn Eglwys Dewi Sant Caerdydd

1996 Eisteddfod Genedlaethol Bro Dinefwr – 2il Cor Merched, 3ydd Cor Cerdd Dant

Cyngherddau – Llundain, rhaglen ‘Codi’r To’, ‘Ser yn Salem’

1997 Gwyl Fawr Aberteifi – 1af Cor Merched

Eisteddfod Genedlaethol Meirion a’r Cyffiniau – 2il Cor Merched

Cyngherddau – Caerffili, Neuadd y Ddinas Caerdydd, rhaglen ‘Llwyfan’, Cymanfa Garolau Ebeneser

1998 Eisteddfod Genedlaethol Bro Ogwr – 2il Cor Merched

Cyngherddau – Llanbedr Pont Steffan, Casnewydd

1999

Gwyl Gerdd Dant yr Wyddgrug – 2il Cor Cerdd Dant

Cyngherddau – Bryste

Taith i Cork – Cork International Choral Festival, canu mewn canolfan siopa, ty opera, eglwys, gwessty Jury’s a chyngerdd gyda’r Commodore Male Voice Choir,

2000 Cystadleuaeth Sainsbury’s Choir of the Year – 1af Cor Merched rhanbarth Cymru a’r De-Orllewin

Eisteddfod Genedlaethol Llanelli – 3ydd Cor Merched

Cyngherddau – Bethel Rhiwbeina, Salem Canton, Ysgol Glantaf, ‘Ser yn Salem’

Recordio CD

2001

Gwyl Fawr Aberteifi – 3ydd Cor Merched

Gwyl Gerdd Dant Caerfyrddin – 3ydd Cor Cerdd Dant

Cyngherddau – Bryste, Y Bontfaen, Capel y Crwys, Rhiwbeina, Killay Abertawe

Taith i weld sioe yn Llundain

2002 Eisteddfod Genedlaethol Ty Ddewi – 1af Cor Merched

Cyngherddau – rhaglen ‘Noson Lawen’, Cynhadledd Ryngwladol ar “Earthworms” ym Mhrifysgol Caerdydd, rhaglen ‘Songs of Praise’

2003 Gwyl Fawr Aberteifi – 1af Cor Merched

Cyngherddau – Ysgol Glantaf, Dinas Powys, Crymych

2004 Gwyl Fawr Aberteifi – 1af Cor Merched a Chor y Corau!

Eisteddfod Genedlaethol Casnewydd – 1af Cor Merched

Taith Sbaen – 2 gyngerdd

Cyngherddau – Llanbedr Pont Steffan, Dinas Powys, Eglwys Dewi Sant Caerdydd

2005

Eisteddfod Genedlaethol Eryri – 2il Côr Merched

Canu yn Stadiwm y Mileniwm cyn y gêm i benderfynu’r Gamp Lawn rhwng Cymru ac Iwerddon ac yn y diwrnod dathlu wedyn

Taith i’r Gogledd – cyngherddau yng Nghaernarfon a Hen Golwyn

Cyngherddau eraill – Salem Caerdydd, Dinas Powys, Cwm Ystwyth

2006

Eisteddfod Genedlaethol Abertawe – 1af Côr Merched

Cyngherddau – Salem Caerdydd, Caldicot, Neuadd Dewi Sant, Bow Street, recordio Dechrau Canu Dechrau Canmol, Birmingham, Minny Streeet Caerdydd, Eglwys Gadeiriol Llandaf

2007

Gŵyl Gelfyddydau Cheltenham – ennill 3 chategori a’r Cwpan Aur

Taith i Verona – ennill Cwpan Aur

Cyngherddau – Caerfyrddin, cynadleddau yng Nghaerdydd, Casnewydd, Carwe, Eglwys Gadeiriol Llandaf

2008

Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd – 1af Côr Merched, 1af Côr Cerdd Dant

Eisteddfod Pontrhydfendigaid – 1af Côr Merched

Gŵyl Fawr Aberteifi – 1af Côr Merched ac ennill Côr y Corau

Cyngherddau – perfformio yn y Babell Lên yn yr Eisteddfod, Porthcawl, Tabernacl Caerdydd

Canu yn Stadiwm y Mileniwm gyda Chôr Meibion Bro Taf cyn gêm Cymru v Canada

2010

Eisteddfod Genedlaethol Blaenau Gwent - 1af Côr Merched, 1af Côr Gwerin