Oriel 2008 –

Oriel

Merched Canna Parti

Côr Alaw Werin Buddugol Gŵyl Cerdd Dant 2009

Canna

Côr Merched buddugol Eisteddfod Caerdydd 2008

Eisteddfod Llangollen 2009
Eisteddfod Rhyngwladol Llangollen 2009

Cyngerdd yng Nghapel Bethlehem, Gwaelod y Garth. Mai 2009.

Cyngerdd

Cyngerdd 4 Côr

Cyngerdd Nadolig 2013

Cyngerdd Nadolig 2013  yn Ararat gyda Ysgol Pencae ac Ysgol y Wern a Shân Cothi

2103 YCymro

EGLWYS MINNY STREET
Y WAUN DDYFAL

Côr Merched Canna a ffrindiau

Nos Sul - Ebrill 2ail, 2017 8yh

Tocynnau - £8
oddi wrth Rhun - 07710 172206

Elw'r noson er budd Tŷ Hafan
ac Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018