Arweinydd

Delyth Medi LloydDelyth Lloyd

Mae Delyth wedi bod yn bennaeth Cerddoriaeth yn Ysgol Gyfun Glantaf ers blynyddoedd bellach, ac mae corau ac ensemblau offerynnol yr ysgol wedi mwynhau sawl llwyddiant o dan ei harweiniad. Roedd hi hefyd yn aelod o'r grwp harmoni clos 'Cwlwm' yn yr 1980au a'r 1990au.

Yn 1994 sefydlodd Côr Merched Canna ac yn 2005, cafodd Delyth y fraint o arwain y côr yn Stadiwm y Mileniwm cyn y gem fawr yn erbyn Iwerddon pan enillodd Cymru y Gamp Lawn!

 

Cyfeilydd

Kim MorgansKim Morgans

Yn wreiddiol o Gwm Garw ger Penybont ar Ogwr, derbyniodd Kim ei haddysg yn Ysgol Gymraeg Maesteg ac Ysgol Gyfun Llanhari cyn mynd i Brifysgol Caerdydd i astudio Cerddoriaeth.

Hi oedd y fyfyrwraig gyntaf erioed yno i ennill gradd mewn cerddoriaeth drwy gyfrwng y Gymraeg. Derbyniodd ysgoloriaeth gan Ymddiriedolaeth Addysg Bellach Sir Forgannwg i ddychwelyd i’r coleg fel myfyrwraig ôlraddol, a derbyniodd radd MA gyda chlod uchel, yn y Celfyddydau Perfformio. Mae Kim hefyd yn canu’r delyn ac mae wedi ennill gwobrau sawl gwaith yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

Mae’n mwynhau cyfeilio, ac mae wedi gweithio gyda nifer o gorau yn y gorffennol, yn eu plith Côr Caerdydd, Parti Bro Ogwr, Merched Y Fro a Chôr Bach Abertawe . Mae wedi teithio’n helaeth yn Ewrop ac yn yr Unol Daleithiau gyda’r corau hyn. Mae hefyd wedi bod yn un o gyfeilyddion swyddogol Eisteddfod yr Urdd, a bu’n Delynores yr Ŵyl yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Bro Ogwr 1998.