Gŵyl Gerdd Dant 2013

Llwyddiant yng Ngŵyl Gerdd Dant 2013 Ennillodd Côr Merched Canna y gystadleuaeth Côr Alaw Werin Agored yn yr Ŵyl ym Mhontrhydfendigaid.

Gŵyl Cerdd Dant 2013

 

Roedd Eisteddfod Genedlaethol Blaenau Gwent 2010 yn gofiadwy iawn i’r côr gan i ni ennill y dwbl – cystadleuaeth y Corau Merched ar y pnawn Iau a chystadleuaeth y Corau Gwerin ar y nos Wener. Dyma’r tro cyntaf i’r côr gystadlu ar y Côr Gwerin felly roeddem wrth ein boddau.